Tặng Miễn Phí 3 Tháng Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Sinvoice Viettel
dich-vu-dms-one-viettel
Bảng Giá Dịch Vụ Dms One Viettel
30 Tháng Năm, 2018
khuyen-mai-khung-internet-cap-quang-viettel
Báo Giá Khuyến Mãi Đặc Biệt Internet Cáp Quang Và Truyền Hình Viettel
21 Tháng Bảy, 2018

Tặng Miễn Phí 3 Tháng Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Sinvoice Viettel

hoa-don-dien-tu-sinvoice-viettel

hoa-don-dien-tu-sinvoice-viettel

Tặng Miễn Phí 3 Tháng Sử Dụng Dịch Vụ Hóa Đơn Điện Tử Sinvoice Viettel

Yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử với toàn bộ nền kinh tế trong năm 2018

Yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử với toàn bộ nền kinh tế trong năm 2018. Đây là một nội dung trong Chỉ thị 07 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết 35) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (Chỉ thị 26) trong năm 2018, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 5/3/2018.

Do đó Viettel tặng 3 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Hóa đơn điện tử Sinvoice cho các khách hàng mua mới hoặc gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ Viettel-CA trong tháng 8/2018