Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Chữ Ký Số Viettel-CA - Viettelmiennam
Viettel ra mắt giải pháp ký số từ xa Viettel CA Cloud không cần thiết bị
8 Tháng Tư, 2020
Lưu ý: Có thể in hóa đơn điện tử Viettel nhiều lần tùy thuộc vào mục đích của người sử dụng
Dịch vụ hóa đơn Viettel SInvoice
19 Tháng Năm, 2020

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Chữ ký số Viettel CA trên các hệ thống ký điện tử.

1. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Viettel CA:

TT HỆ THỐNG CLIP
I

Hệ thống thuế điện tử Etax

1 Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống Etax của TCT. Xem Clip
2 Hướng dẫn cập nhật gia hạn CKS trên hệ thống Etax. Xem Clip
3 Hướng dẫn đăng ký tờ khai nộp qua mạng trên hệ thống Etax của TCT. Xem Clip
4 Hướng dẫn gửi tờ khai định dạng XML qua chức năng Nộp tờ khai qua Etax. Xem Clip
5 Hướng dẫn kê khai nộp tờ khai trên hệ thống etax của TCT.  
6 Hướng dẫn kết xuất và gửi tờ khai Bộ báo cáo tài chính. Xem Clip
7 Hướng dẫn kết xuất và gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN 05KK. Xem Clip
8 Hướng dẫn kết xuất và gửi tờ khai Quyết toán TNDN năm 03TNDN Xem Clip
9 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống Etax của TCT  
10 Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế Xem Clip

II

Hệ thống Hải Quan điện tử

1 Hướng dẫn cài đặt java ký số đăng ký Hải Quan điện tử  
2 Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.  
3 Hướng dẫn đăng ký hệ thống VNACCS/VCIS.  
4 Hướng dẫn lấy 4 thông số khai báo Hải Quan điện tử.  
III

Hệ thống Cổng thông tin quốc gia

1 Hướng dẫn kết nối chữ ký số với tài khoản  
IV

Hệ thống quản lý và cấp chưng nhận xuất xứ điện tử (eco sys)

1 Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống eco sys  
V

Hệ thống khai báo hồ sơ CO – VCCI

1 Hướng dẫn cài đặt công cụ ký số trên hệ thống khai báo hồ sơ CO  
VI Hệ thống Kho bạc Nhà nước
1 Hướng dẫn fix lỗi ký số trên hệ thống Kho Bạc Nhà Nước
“Nhà cung cấp CTS đang bị khóa”
“Cảnh báo: Lỗi kiểm tra thông tin chữ ký sô: Null”
2 Hướng dẫn cài đặt CTS Viettel-CA mới thời hạn 2019-2024