Lưu trữ Hóa Đơn Điện Tử - Dịch vụ Viettel Miền Nam
18 Tháng Mười Một, 2021

Viettel đứng đầu 5 tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử

Tổng Cục Thuế vừa công bố danh sách các tổ chức đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ […]