Dịch vụ Viettel Miền Nam - Chữ Ký Số, Hóa Đơn Điện Tử

VỀ CHÚNG TÔI

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2079/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng. Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ, sản phẩm điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin.

Thông số thống kê