VỀ CHÚNG TÔI

Tập đoàn Viễn thông Quân đội được thành lập theo quyết định 2079/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức riêng. Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ, sản phẩm điện tử - viễn thông - công nghệ thông tin.

  • Doanh thu (2014): 196.650 tỷ đồng.
  • Lợi nhuận (2014): 42.224 tỷ đồng.
  • Nộp ngân sách (2014): 15.981 tỷ đồng
  • Nhân lực (2014): 27.000 người.
  • KH trên toàn cầu (2014): 75.800.000
  • Tổng doanh thu (2017): 250.800 tỷ

Thông số thống kê

Tư vấn trực tuyến
1
Close chat
Xin kính chào Quý Khách ! Chúng tôi có thể giúp được gì cho Quý Khách ?

Bắt đầu trò chuyện